Колиндянська громада
Чортківський район, Тернопільська область

ПОЛОЖЕННЯ про громадський бюджет (бюджет участі) Колиндянської об’єднаної територіальної громади

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет (бюджет участі) Колиндянської

об’єднаної територіальної громади


1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет (бюджет участі) об’єднаної територіальної громади.

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету громади з допомогою прямого волевиявлення громадян.

1.2. Координаційна рада – створений розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджету участі) у громаді, визначених цим Положенням;

1.3. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України та проживає і зареєстрована на території Колиндянської ОТГ,  яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.3.1. Місце проживання особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом.
1.3.2.Територіальна громада  Колиндянської сільської ради – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території  територіальної громади, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.4. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету.

Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти:
1.4.1. Малі проекти – це проекти, що реалізовуються для окремих населених пунктів об‘єднаної територіальної громади, загальна вартість реалізації яких становить від 4 000, 00 грн. до 10 000, 00 грн. На такі проекти виділяється 60 % загального обсягу громадського бюджету, які рівномірно розподіляються по окремих населених пунктах 
1.4.2. Великі проекти - це проекти для всієї територіальної громади, загальна вартість реалізації яких становить від 10 000, 00 грн. до 50 000, 00 грн. На такі проекти виділяється 40 % загального обсягу громадського бюджету.

1.5. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це он-лайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету громади, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.6. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом засідання  координаційної ради;

1.7. Голосування – процес визначення жителями громади проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування, який затверджується протоколом засідання координаційної ради в паперовому чи електронному вигляді;

1.8. Встановлення підсумків голосування – підрахунок координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;

1.9. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.

2.1. Координаційна рада з питань бюджету участі -  постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням  сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію  бюджету участі у громаді. До складу Координаційної  Ради входить не більше 15 осіб,  що обираються з числа представників територіальної громади.

2.2. Персональний склад  Координаційної ради затверджується розпорядженням   сільського  голови  на основі пропозицій від представників територіальної громади.


2.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Колиндянської громади.

 

2.4. Функції  Координаційної Ради:
 

 • приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення
 • проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі ;
 • приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;
 • отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі ;
 • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі  на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та засіданнях сесій органу місцевого самоврядування;
 • контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;
 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт  Колиндянської   громади про час та місце проведення засідання.


2.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.


2.6. Координаційна рада затверджується на термін 5 років  з моменту підписання розпорядження керівника органу місцевого самоврядування.

 

2.7. Припинення членства в  Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.


2.8. Координаційна рада діє на підставі Положення про громадянський бюджет (бюджет участі).

3.1. Фінансування бюджету участі проводиться за рахунок коштів сільського бюджету  Колиндянської  об’єднаної територіальної громади.


3.2. Загальний обсяг  бюджету участі об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний рік становить не менше 1% але не більше 1,5%  від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади на той рік, у якому подаються пропозиції згідно з розділом 3 цього Положення.


3.3. За рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі громади фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.


3.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.


3.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів  бюджету участі об’єднаної територіальної громади, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, стадіону  спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, амбулаторії, дитячого садочку, будинків культури  тощо).

 

3.6. Можливе співфінансування проектів з ініціативи автора проекту.4. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України та проживає і зареєстрований на території  Колиндянської  громади.

 

4.2. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.
 

4.3. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, стадіон, вулиці, парку, установи: школа,  амбулаторія, дитячий садочок ,будинок культури тощо), та є загальнодоступним для всіх мешканців громади.


4.4. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджет участі  об’єднаної територіальної громади, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 50 громадян України, що належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення. 


4,5. Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: вул.  Грушевського, 93 с.  Колиндяни або в електронному вигляді на е-mail: kolundynu1@ukr.net з послідуючим підтвердженням у паперовому вигляді.


4.6. Кожний громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, і є жителем  Колиндянської ОТГ може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджетe (бюджету участі)  об’єднаної територіальної громади.

 

4.7. Проекти приймаються щороку, починаючи з 1 серпня, протягом 60 календарних днів

 

4.8. Із заповненими бланками проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі об’єднаної територіальної громади, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті громади.

 

4.9. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.


4.10. Об’єднання проектів  можливе лише за взаємною згодою авторів проектів.
4.11. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів проекту або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у цьому Положенні.


4.12. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.
 .5. Порядок розгляду проектів

5.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює   Коордаційна рада, що:
5.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті громади.
5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
5.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
5.1.4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого органу для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
5.2. Профільний виконавчий орган протягом    14 календарних днів  з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок.

5.3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.
5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
5.5. Після проведеного аналізу всіх проектів Координаційна рада оприлюднює на     веб-сайті громади проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій. 
4.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі та малі. Малі проекти додатково розподіляються за територіальним принципом.

6. Організація голосування

 

6.1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування через  в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування, або через Е-сервіс "Громадський бюджет".
6.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.
6.3. У пунктах голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бланки для голосування, а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні.
6.4. Відбір проектів серед виставлених на голосування здійснюється на спеціальному бланку для голосування.
6.5. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати в приміщенні Колиндянської сільської ради.

6.6. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом: 
- заповнення бланку голосування у визначених на території громади пунктах голосування;
- Е-сервіс "Громадський бюджет" на сайті громади.
6.7. Голосування триває протягом 15 календарних днів поточного року, що передує плановому. 

6.8. На бланках для голосування громадяни України, які належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (один) проект серед малих проектів та 1 (один) проект серед великих проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку в своїй категорії.
 

7. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“. 
7.2. Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету(бюджету участі) об’єднаної територіальної громади.
7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету (бюджету участі) на відповідний рік.
7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
7.6. За результати підрахунку голосів   сільська  рада   на підставі протоколу Координаційної ради готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади на визначений рік до 1 грудня поточного року.
7.7. Проекти, які будуть затверджені рішенням сесії органу місцевого самоврядування, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний рік.


8. Порядок реалізації проектів

8.1. Проекти, які відповідно до розділу 7 цього Положення були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету(бюджету участі), виносяться на розгляд пленарного засідання місцевої ради разом з бюджетом на наступний рік.
8.2. На пленарному засіданні органу місцевого самоврядування мають право бути присутніми автори проектів, що були рекомендованими Координаційною радою до
реалізації за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) ОТГ, а також представники    громадськості.
8.3. Проекти, які будуть затвердженні рішенням органу місцевого самоврядування, підлягають обов’язковому виконанню та фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету  (бюджету участі) ОТГ на наступний бюджетний рік.

8.4. Сільський  голова  призначає відповідальну особу за реалізацію проектів громадського бюджету.


9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів.

9.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади, координаційна рада звітує перед головним розпорядником бюджетних коштів та авторами проектів не пізніше 30 днів після їх реалізації про виконані роботи.
9.2. Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує на сайті громади та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.


10. Проведення освітньо-інформаційної кампанії

10.1. У процесі впровадження громадського бюджету/бюджету участі об’єднаної територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи: 
10.1.1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади , з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
10.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до участі у голосуванні. 
10.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади.
10.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) об’єднаної територіальної громади.

м

 

Додаток 1 до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Колиндянської об’єднаної територіальної громади

 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської  ради на 201_ рік та список мешканців Колиндянської об’єднаної територіальної громади, які підтримують цю пропозицію (проект)

 

Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган )

 

 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..…………

 

2.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

 

3.* Короткий опис проекту (не більше 100 слів)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

4. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту):

Мета:……………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………Завдання:……………………………………………………………………………...............................................................................………Актуальність:……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

5.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців Колиндянської  об’єднаної територіальної громади у разі його реалізації:

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

…...……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

…...………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

6. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його переваги для громади (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання)  

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

7.* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість) 

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

РАЗОМ:

 

 

8.* Список з підписами щонайменше 50 громадян України, які зареєстровані та  проживають на території населених пунктів Колиндянської  ОТГ та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

 

9.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

 1. висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  ……………………………………………...…………………..    для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Колиндянської  сільської ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

10. Інші додатки (якщо стосується):

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  …………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………….

 

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  я, _____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

 

даю згоду на обробку моїх персональних даних виконавчими органами Колиндянської сільської  ради та членам комісії з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської ради

 

__________                                                                                   __________________

        Дата                                                                                                                                  Підпис

 

 

 

Я погоджуюсь, що:

 • заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних та списку осіб, які підтримали мій проект) буде опубліковано на сайті Колиндянської об’єднаної територіальної;
 • можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації в 2018 році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію;
 • ідеї та складові проекту можуть використовуватися Колиндянською сільською  радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської  ради.

 

 

 

__________                        _____________                                __________________

    Дата                                            Підпис автора                                                           ПІБ автора

                                                         

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

КВИТАНЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ

 

Заповнюється особою, що реєструє:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата надходження: 

 

 

 

 

 

Номер квитанції:

 

 

ПІБ та підпис особи, що реєструє: ______________________

 

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

 

11.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Колиндянської сільської ради:

Ім’я та Прізвище**

Контактні дані

Підпис***

1.

 

Поштова адреса: ****

 

e-mail:

№ тел.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія та

№ паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Поштова адреса:****

 

e-mail:

№ тел.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія та

№ паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Поштова адреса: ****

 

e-mail:

№ тел.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія та

№ паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати інформацію представникам Колиндянської сільської ради.

***  Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем Колиндянської ОТГ.

**** Будь-ласка, вкажіть індекс і місце проживання.

 

 

Список мешканців Колиндянської ОТГ, які підтримують цю пропозицію (проект), що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської  ради на 201_ рік

(окрім авторів проекту)

 

Назва проекту

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на :

 1. обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської ради  у 201_ році, згідно з Законом  України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;
 2. можливі модифікації,об’єднання з іншими проектам,  а також зняття даної пропозиції (проекту)її авторами.

№ п/п

Ім’я та Прізвище

Адреса проживання

Серія та

№ паспорту

Підпис

1

 

 

(індекс), с. Колиндяни, вул. _____, буд.__, кв.__

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                            О.Є.Волощук