Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район

Протокол № 10

                                                                   

Україна  

Колиндянська сільська рада

Чортківського району Тернопільської області

                                                                Виконавчий комітет

 

 

Рішення

 

від   26 жовтня 2017 року                                                                                                    № 56

 

    Про підсумки виконання сільського 

бюджету за 9 місяців 2017 рік

            Заслухавши та обговоривши питання про підсумки виконання сільського  бюджету Колиндянської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2017 року виконавчий комітет Колиндянської сільської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року.

 За  9 місяців 2017 рік до сільського бюджету надійшло 14 349 197,01 грн.

До загального фонду бюджету поступило 12 780 449,90 грн.,або ж 106,48 % до плану на вказаний період,  з них  2 962 749,90 грн. без урахування трансфертів, що становить 106,42% від затвердженого плану за звітний період, або 81,5 % до затвердженого річного плану на 2017 рік, та 1 568 747,11 грн. спеціального фонду,з них 70 747,11 без урахування трансфертів.  що становить 157,22 % до затвердженого річного плану власних надходжень.     

Видатки на утримання установ місцевого значення, проведення заходів використані у сумі 13 734 529,89 грн., в тому числі :

11 717 448,91 грн. -  по загальному фонду;

2 017 080,98 грн. -  по спеціальному  фонду.

За рахунок загального фонду бюджету перераховано іншу субвенції в сумі 321 606,00 грн. районному бюджету на фінансування:

Тер центр (091204) – 273 284,27 грн.

Пільги (91205) – 25 467,00грн.

ОУН-УПА (91207) – 8 920,00 грн.

МНВК (070806) – 10 500,00 грн.

Пільгове протезування (081002) – 3 434,73 грн.

Управління праці (Турбота) – 15 000,00

 1. Виконавчому комітету сільської ради:
  1. Забезпечити виконання вимог бюджетного кодексу України,  інших нормативних документів щодо посилення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
  2. Забезпечити неухильне виконання дохідної частини бюджету.
 2. Дане рішення виконавчого комітету сільської ради затвердити на черговій сесії сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Р.П. Клапків

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­  26  жовтня   2017 року                                                                   № 57

 

  Заслухавши звіт сільського голови про виконання  плану соціально-економічного розвитку  Колиндянської  сільської ради за  9  місяців 2017 року, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та  Закону України « Про  добровільне  об'єднання територіальних  громад», рекомендацій постійних  комісій, виконавчий комітет  Колиндянської  сільської ради

             В И Р І Ш И В

1.   Інформацію сільського голови Клапків Р.П. про виконання  плану соціально-економічного, культурного  розвитку  Колиндянської сільської ради   за 9 місяців  2017 року  -  прийняти до відома.      (додаток  № 1)                                                                  

2. Колиндянській  сільській раді, її структурним підрозділам відповідно до делегованих радою повноважень  забезпечити  подальший розвиток економіки громади.

3. Дане питання винести на розгляд сільської ради.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії   Колиндянської  сільської ради.

  

      

 Сільський голова                                                                  Р.П.Клапків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконкому

  26     жовтня  2017 року №  57

 

Звіт

про виконання Плану соціально-економічного розвитку

 Колиндянської  сільської ради за 9 місяців 2017року.

 

Впродовж  9 місяців 2017  року робота  Колиндянської  сільської ради була направлена на виконання плану  соціально-економічного розвитку громади, (далі - план)  який є визначальним документом основних напрямків роботи.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Плану є Закони України «Про державне прогнозування та розроблення соціально-економічного розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання територіальних громад» та Державної стратегії регіонального розвитку на період 2015-2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.,     Соціально- економічний план розвитку громади ставить перед громадою амбітну мету – перетворити громаду на територію комфортного  проживання, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг, із унікальною історико-культурною спадщиною та національними традиціями українського народу. Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної громади на тривалу перспективу.

План  розроблено з метою висвітлення єдиної політики розвитку  Колиндянської  територіальної громади  за 9 місяців 2017 року, реалізації пріоритетів, які б забезпечили зростання добробуту і підвищення якості життя населення  громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Відповідно до результатів соціально - економічного розвитку, наявних проблем та нагальних потреб територіальної громади, можливостей бюджету об’єднаної громади на  2017 рік, визначено цілі, пріоритети та завдання соціальної й економічної політики та розроблено основні заходи щодо їх реалізації.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»   Колиндянська  сільська рада  за 9  місяців 2017 року  до сільського бюджету надійшло 14 349 197,01 грн.

До загального фонду бюджету поступило 12 780 449,90 грн.,або ж 106,48 % до плану на вказаний період,  з них  2 962 749,90 грн. без урахування трансфертів, що становить 106,42% від затвердженого плану за звітний період, або 81,5 % до затвердженого річного плану на 2017 рік, та 1 568 747,11 грн. спеціального фонду,з них 70 747,11 без урахування трансфертів.  що становить 157,22 % до затвердженого річного плану власних надходжень.     

Видатки на утримання установ місцевого значення, проведення заходів використані у сумі 13 734 529,89 грн.

У результаті утворення об’єднаної громади зріс обсяг власних доходів місцевих бюджетів майже  на 126,8%  ( у 2016 році- 2 336,766  грн., за 9 місяців 2017 року- 2962,749 грн.) .Основним джерелом наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб , що складає 50,5%. 

Об’єднання дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на одного жителя. У середньому показник зріс на 136,67 грн (з 497,61 до 634,28 грн.).а це 127,5 % більше чим минулого року.

Взагалі на  розвиток інфраструктури  Колиндянської громади в 2017 році вдалося залучити  2 699, 9тис. грн.  П'ять  проектів  буде реалізовано до кінця   2017 року.

Сучасна демографічна ситуація, що склалась в селах характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення, його економічно активної частини і питомої ваги зайнятості населення.

  У  громаді  на початок 2017 року зареєстровано близько 4671 особи, 1541 з них пенсіонери.

  Як і загалом в Україні, на території об’єднаної територіальної громади смертність перевищує народжуваність, так станом на  26  жовтня протягом 2017 року на території  Колиндянської  сільської ради  народилося 22 особи, а померло 78. Приписалося 214 осіб, виписалося 112 осіб. Загальна кількість населення громади складає станом на 26.10.2017 року становить 4657 осіб.

Кількість працездатного населення територіальної громади становить 2962 осіб, з них близько  вісімсот  осіб працюють на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання (з них 420 осіб працює на території громади).

Загалом у   Колиндянській  ОТГ зареєстровано  12 юридичних осіб та 37 приватних підприємців. Найбільшими з яких є:

 ПАП  « НІЧЛАВА» - вирощування зернових та технічних культур.

 ПАП «  ОБРІЙ » - вирощування зернових та технічних культур.

 ФГ « НИВА » - вирощування зернових та технічних культур.

СФГ  Добробут- вирощування зернових та технічних культур.

ТзОВ «  Техпродпостач » -  перереробка с.г сировини .

ПП «Юліта » - перереробка с.г сировини

На території ОТГ функціонує   18 закладів торгівлі  ( 1 заклад громадського харчування,  1 аптека,  ,).

Діюча торговельна мережа  повністю задовольняє попит населення в товарах першої необхідності, крім того на території громади здійснюється виїздна торгівля ковбасними виробами .

З метою аналізу насичення споживчого ринку продуктами харчування та стабілізації цінової ситуації в громаді відділом фінансово-економічного розвитку  Колиндянської  сільської ради  за  9 місяців   2017 року постійно проводилися моніторинги роздрібних цін на основні види продовольчих товарів.

Протяжність ліній вуличного освітлення в межах  кожного села, загальна кількість функціонуючих точок вуличного освітленн  складає 87 % від загальної  потрібної кількості. Загальна протяжність дорожньої мережі складає  43 км. з твердим покриттям – 43 км.

Завдяки вдалому географічному розташуванню, близькість обласного центру м.  Тернополя, районного центру м.  Чортків,  Колиндянська   територіальна громада має розвинену транспортну систему. Перевезення пасажирів здійснюється,  автомобільним транспортом. 

Послугами пасажирського автобусного перевезення користуються щоденно 100-150 чоловік.

Послуги зв’язку населенню громади  надають:

- відділення поштового зв'язку   Тернопільської  дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в селах  Колиндяни,Давидківці,Великі Чорнокінці- та центр електрозв’язку   Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком», кількість абонентів становить 1200, радіоточок - 110.

Більшість населення громади користується стільниковим зв’язком.

Комунальні послуги на території громади надаються комунальним підприємствам – КП  Колиндянської  сільської ради «Райгород».

На території  Колиндянської  сільської ради знаходиться 1621 домогосподарств та 2 багатоквартирних будинків. У 2017 році було  розпочато укладення з домогосподарствами  договорів  про надання послуг  на вивезення  побутових відходів

На території   Колиндянської ОТГ виявлено 1172 особи, що перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги, отримали за 9 місяців  2017 року   матеріальну  допомогу –   69  осіб.

З метою покращення  умов проживання   одиноких похилих людей,  працівники Терцентру,яким йде відщкодуваання  заробітної плати йде за рахунок  місцевого бюджету,  протягом  9  місяців поточного року  надавали свої послуги..

 

Колиндянська  сільська рада, яка  знаходиться на  території  с.Колиндяни  Чортківського  району  здійснює  облік  надходження  та  використання  бюджетних  коштів  по  таких  установах:

-  0110170  -Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради(у разі її створення), міської,селищної,сільської рад.

-  0112120- амбулаторно-поліклінічна  допомога населення

- 0112150- первинна медико- санітарна  допомога

-  0113400 –інші видатки на соціальний захист  населення

-  100203- благоустрій  міст,сіл,селищ

-  0113035- компенсаційні виплати на пільговий  проїзд автомобільним транспортом  окремим  категоріям  громадян   

- 0117310- проведення заходів із землеустрою

       

   Заборгованості  по  заробітній платі на 01.10.2017рік  немає.   

 

Видатки   по  Колиндянській  сільській  раді   становлять 2 513 667 гривень,

В т.ч. управління – 1090386,08, амбулаторії- 1090899,00грн, ФАПи-268651,10грн, соціальний захист-53600,00грн, компенсаційні виплати на пільговий  проїзд автомобільним транспортом  окремим  категоріям  громадян    -10130,90грн,вибори-10130,90.  Крім того в  нас  ще є КП «Райгород»,видатки  по  якому  становлять 331439грн.

     За  9  місяців  поточного  року  по  управлінні сільської  ради  було придбано    програма  для    погосподарського обліку (6000,00),банер,герб,прапор (3900,00),ламінат (6980,00),декор  камінь (3700,00), світильники  в  коридор (6 штук  на  суму 2651,00), доріжка (3700,00),жалюзі (4035,00),картки первинного обліку (780,00), навчання  по прозоро (1070,00), канцтовари (7027,00)       електроенергія- 9634,00грн,  природний  газ- 47100,00 грн.

  За  9  місяців  поточного  року  було  придбано по  амбулаторії  медикаментів на  суму 4148грн(3149-с.Колиндяни,999- с.В.Чорнокінці), дезрозчини-1365,00, бензин-1991,00,вага-285,00,бензонасос до швидкої -445,00; проведено ремонт  насоса(4450,00);електроенергія-49545;природний газ-6491,00.

   За  9  місяців  поточного  року  було  придбано по  первинній допомозі  медикаменти на  суму 4999,36грн (Давидківці-2000,00; Малі Чорнокінці-1000,00;Тарнавка-1000,00;Воля Чорнокінецька -1000,00),дезрозчини с.Давидківці -360,00,господарські  матеріали с.Воля Чорнокінецька-1016,40грн, електроенергія -8863,00;природний газ -4903,00грн.

  За  9  місяців  поточного  року  було  придбано по  КП Райгород  принтер(4750),комп’ютер(10000,00), мотокосу (2750),контейнери  для  пластику 2 штуки(700,00), мотокосу Штіль(8356грн),сітка для огорожі-1907,00грн  та матеріали  на  суму 50000,00грн.,електроенергія  вуличного  освітлення-87400,00грн

По  відділу  культури  Колиндянської  сільської  ради  були  передплачені  періодичні  видання, придбано  печатку(560,00),принтер (4800,00) , господарські  матеріали  для  заміни  проводки в клубі с.Колиндяни(5021,00), електроенергія-9496,00; оплачено  за заміну  лічильників  по  електроенергії-2091,00.

       До  кінця  року  плануємо  реконструкцію  амбулаторії  в  с.Колиндяни  на  суму  840816,00гривень за кошти  субвенції  на  розвиток  інфраструктури.

 

 

 

 

 Секретар  виконавчого комітету                         О.Є.Волощук

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

48552 Тернопільська обл., Чортківський район, с. Колиндяни

вул. Грушевського 93 ,тел. 5-55-31 ,ел.адрес 04393775@mail.gov.ua 

 

Рішення

 

від  26 жовтня    2017 року                                                                   № 58

                                                   

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом   сільської  ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносин з  Колиндянською   об’єднаною громадою  звітую про свою проведену роботу, як старости села   Давидківці

Виконавчий  комітет  сільської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію  старости  села  Давидківці  прийняти до відома .

 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                         Р.П.Клапків

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                               ЗВІТ

про роботу старости села  Давидківці

Шиптицького   Володимира Корнелійовича

 

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом сільської   ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносинами з  Колиндянської   сільською   радою  звітую про роботу старости села  Давидківці  за 2017 рік.

Брав та братиму активну участь у засіданнях виконавчого комітету сільської  ради. Виконую доручення  сільської ради, сільського голови, інформую про виконання доручень.

Беру активну участь і організовую збори громади с.  Давидківці.Організовую і вношу пропозиції до порядку денного зборів та здійснюю моніторинг їх виконання.

Сприяю виконанню на території с.  Давидківці  плану  соціально-економічного  розвитку затвердженого  рішенням сільської  ради. Вношу до виконавчого комітету пропозиції з цих питань.

Здійснюю прийом громадян с. Давидківці  кожного дня. Здійснюю моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів. У вихідні дні також зустрічаюся з громадою села, якщо вони цього потребують.

Веду облік та узагальнюю пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку с.  Давидківці  Колиндянської  об’єднаної територіальної  громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

Приймаю від членів громади с.  Давидківці  адресовані органам та посадовим особам  сільської ради, передаю їх за призначенням. А також за проханням громади с.  Давидківці  передаю заяви , колективні звернення, клопотання.

Здійснюю моніторинг та несу особисту відповідальність за підтримання в належному стані благоустрою с.  Давидківці  Колиндянської  об’єднаної територіальної  громади. Забезпечую чистоту і порядок .Веду облік військовозобов»язаних, здійснюється оповіщення військовозобов»язаних, складаються спискиюнаків для прописки до призивної дільниці,ведеться облік учасників АТО та бойових дій та прирівняних до них.

Веду облік всіх пільгових категорій,які проживають на території села, подаються документи пільгових категорійв управління праці та соціального захисту населення для надання компенсацій на придбання твердого палива та використання електроенергії.

Здійснюю облік та передаю до виконавчого комітету сільської ради дані показників лічильників, встановлених у адмінприміщеннях, а також лічильників вуличного освітлення.

 Розчищено кладовище,   встановлено  нову огорожу   кошти місцевого  бюжету та за кошти    директора ПАПА «Нічлава» .

Постійно обкошується вулиці села.

 Демонтовано стару  котельну в ЗОШ  І-ІІ ступенів

Проведено   частковий ремонт адмінбудівлі.

Здійснюю облік ведення і зберігання по господарських книг, видаю довідки у межах наданих повноважень.

 Здійснюю облік і передаю до виконавчого комітету  сільської  ради даних показників електролічильників та лічильників газу.

Не допускаю на території  села  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави.

Дотримуюся правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами  сільської  ради.

Виконую доручення сільської  ради та її виконавчого комітету , сільського  голови,  звітую про їх виконання.м

                                          

 

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

48552 Тернопільська обл., Чортківський район, с. Колиндяни

вул. Грушевського 93 ,тел. 5-55-31 ,ел.адрес 04393775@mail.gov.ua 

 

Рішення

 

від  26 жовтня    2017 року                                                                   № 59

                                                   

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом   сільської  ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносин з  Колиндянською   об’єднаною громадою  звітую про свою проведену роботу, як старости села    Тарнавка.

Виконавчий  комітет  сільської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію  старости  села   Тарнавка  прийняти до відома .

 

 

 

 

 

 Сільський   голова                                                                         Р.П.Клапків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про роботу   в.о. старости села  Тарнавка

                                                        Лісового     Михайла  Петровича

У відповідності до Конституцієї та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне обєднання територіальних громад, керуючись  актами Кабінету Міністрів України,законодавства України, Положенням про старосту села  Колиндянської  територіальної громади та іншими нормативно-правовими актами, що визначають його статус, порядок діяльності, взаємовідносини, повноваження та відповідальність , звітую про роботу старости села  Тарнавка за   2017 року

 В селі  Тарнавка налічується 116 житлових дворів  в яких проживають 312 осіб,62 двори постують.

 Пенсійного віку 102 особи,з них 29 осіб яким виповнилося 80 і більше років. Інваліди дитинства -2 особи,ліквідатори  Чорнобильської АЕС-2 особи ,інваліди 1 групи -2 особи,працюючих пенсіонерів- 3 особи – 3 особи. Працюючих- 142 особи.

 1. Приймав та приймаю  участь в роботі засідань виконавчого комітету  сільської ради, представляю інтереси жителів с. Тарнавка, вношу пропозиції, що стосуються планування та виконання завдань виконавчого комітету з питань діяльності підприємств, установ на території села та їх посадових осіб.
 2.  Забезпечую виконання рішень виконавчого комітету  сільської  ради, виконую доручення виконавчого комітету сільської ради, сільського  голови,співпрацюю з керівниками структурних підрозділів  сільської  ради та  інформую їх про виконання доручень та поставлених завдань.
 3. Беру участь в   обговореннї  наболілих питань громади села, вношу пропозиції у їх внутрішньому вирішені із залученням людей самого села, інформую керівників   ради про планомірність виконання робіт та здійснюю перевірку їх виконання.
 4. Здійснюю моніторинг дотримання прилеглих територій домогосподарств в належному санітарному стані.
 5. Організовував приведення в належний стан 1 стихійного  сміттєзвалища на території села та території місцевого цвинтаря силами жителів села.
 6. Проведено капітальний ремонт приміщення  ФАПУ(перекриття  даху,залита обмотка,замінені вікна та двері).
 7.  Проведено  перекриття будівлі дитячого садочку .
 8. Сприяю виконанню на території с. Тарнавка програм соціально – культурного та економічного розвитку, затверджених рішенням  сільської ради.
 9. Узагальнюю пропозиції членів громади з питань соціально – економічного розвитку, соціально – побутового та транспортного обслуговування його жителів та ставлю до відома  сільського  голову і виконавчий комітет з цих питань.
 10. Здійснюю прийом громадян с.  Тарнавка  та моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів.
 11. Приймаю від жителів с. Тарнавки  заяви, прохання, адресовані  посадовим особам   сільської ради та передаю їх за призначенням.
 12. Здійснюю облік ,ведення і зберігання погосподарських книг, видаю довідки у межах моїх повноважень. Мною видано 135  довідок , складаю  акти обстеження житлово-побутових умов.
 13. Забезпечую військовий облік військовозобов’язаних,сприяю завчасному їх повідомленню.
 14. Здійснюю облік і передаю до виконавчого комітету сільської  ради показників лічильників , встановлених в адмінприміщеннях.
 15. Співпрацюю з органами внутрішніх справ у здійсненні ними завдань та повноважень.
 16. Не допускаю на території села дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади , держави та села.
 17. Дотримуюся правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами сільської ради.