Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район

Протокол № 13

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

 

Рішення

від ­­  30   листопада  2018 року    

                                                                                                                                 № 87

Про   затвердження інвентираційної комісії та плану проведення інвентирації в в установах та організаціях Колиндянської сільської ради.

 

     Керуючись  ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» 

 виконком сільської ради :  

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити  інвентаризаційну  комісію в  такому складі:

Сільська  рада -  голова  комісії  - Ткачук Г.С.- секретар сільської ради

                             члени комісії -    Елькснін  М.І.- спеціаліст сільської ради.

                                                           Гукалюк Н.С.- інспектор  по земельних питаннях.

 

                Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги Колиндянської сільської ради Чортківського району Тернопільської області». 

                                   Голова комісії- Бальон А.С.-в.о головного лікаря

                                    члени комісі-   Ткачук Г.С.. –секретар  сільської ради

                                                             Майдан Н.Є.- спеціаліст з питань охорони здоров'я  

                      Відділ  культури,туризму та релігій.   

                                 Голова комісії – Савків С.С..-в.о начальник культури ,туризму та релігій

                                   члени комісії-   Ткачук Г.С. –  секретар  сільської ради

                                                             Вербіцька О.С..-бухгалтер

                            Відділ освіти,молоді та спорту

                              Голова комісії – Грабець К.В. начальник  відділу

                                 Члени комісії –Косінська Н.М.- головний бухгалтер

                                                           Фрайнд М.Д.- діловод    

         Фінансовий-економічний відділ

                                 Голова комісії – Попадюк В.І.-начальник  відділу

                                   члени комісії   -  Ткачук Г.С. –  секретар  сільської ради

                                                               Козак  В.Я. -спеціаліст   відділу                                 

 1. Затвердити  календарний план  проведення інвентаризації:

 

                          Сільська рада –   10  грудня  2018 року

                          Заклади  охорона здоров'я  - 3-6  грудня 2018 року

                         Заклади культури  - 11-13 грудня  2018 року

             Відділ освіти,молоді та спорту- 11- 14 грудня 2018 року 

             Фінансовий-економічний відділ – 5 грудня 2018 року

 

 Сільський  голова                                         Р.П.Клапків

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

 

Рішення

 

від  30   листопада   2018 року                                                                   № 88

                                                   

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом   сільської  ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносин з  Колиндянською   об’єднаною громадою  звітую про свою проведену роботу, як  в.о старости села    Чорнокінецька  Воля .

Виконавчий  комітет  сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Роботу   в.о старости Клапків Надії Ярославівни, що здійснює свої повноваження на території  села    Чорнокінецька  Воля  вважати.

2. Активізувати свою діяльність щодо представництва інтересів жителів села, на території якого здійснює свої повноваження .

3. Брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою  села та інформувати  КП «Райгород»  та  виконавчий комітет  сільської  ради про його результати.

4. Сприяти  жителям сіл у підготовці  документів, що подаються до Колиндянської сільської  ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  сільського голову  Клапків Р.П.

 

 

 Сільський   голова                                                                         Р.П.Клапків

 

                                                       

 

 

 

                                                                                        ЗВІТ

про роботу  в.о старости села   Чорнокінецька Воля

                                                                 Клапків  Надії Ярославівни 

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом сільської   ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносинами з  Колиндянської   сільською   радою  звітую про роботу  в.о старости села   Чорнокінецька Воля  за 2018 рік.

В селі  Чорнокінецька Воля числиться 179 дворів ,де проживає 427 чоловік , з них діти до 6 років -22,пенсіонери  -160  особи.В навчальному закладі  навчаються 32 дітей.

Брала  активну участь у засіданнях виконавчого комітету сільської  ради. Виконую доручення  сільської ради, сільського голови, інформую про виконання доручень.

Беру активну участь і організовую збори громади с.  Чорнокінецька Воля .Організовую і вношу пропозиції до порядку денного  зборів та здійснюю моніторинг їх виконання.

Сприяю виконанню на території с. Чорнокінецька  Воля   плану  соціально-економічного  розвитку затвердженого  рішенням сільської  ради. Вношу до виконавчого комітету пропозиції з цих питань.

Здійснюю прийом громадян с. Чорнокінецька Воля   кожного дня. Здійснюю моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів. У вихідні дні також зустрічаюся з громадою села, якщо вони цього потребують.

Веду облік та узагальнюю пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку с.   Чорнокінецька Воля   Колиндянської  об’єднаної територіальної  громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

Приймаю від членів громади с.  Чорнокінецька Воля адресовані органам та посадовим особам  сільської ради, передаю їх за призначенням. А також за проханням громади с.  Чорнокінецька  Воля   передаю заяви , колективні звернення, клопотання.

Здійснюю моніторинг та несу особисту відповідальність за підтримання в належному стані благоустрою с.  Чорнокінецька Воля  Колиндянської  об’єднаної територіальної  громади. Забезпечую чистоту і порядок .Веду облік військовозобов»язаних, здійснюється оповіщення військовозобов»язаних, складаються списки юнаків для прописки до призивної дільниці,ведеться облік учасників АТО та бойових дій та прирівняних до них.

Веду облік всіх пільгових категорій,які проживають на території села, подаються документи пільгових категорійв управління праці та соціального захисту населення для надання компенсацій на придбання твердого палива та використання електроенергії.

Здійснюю облік та передаю до виконавчого комітету сільської ради дані показників лічильників, встановлених у адмінприміщеннях, а також лічильників вуличного освітлення.

 Постійно обкошується вулиці села.

  За допомогою   директора   ПАП « Обрій«   зроблено ремонт доріг  по вулиці  Центральній. Встановлено на території  дитячого садочка  ігровий майданчик.

Ведуться роботи по перекриттю клубу на 700 тис. грн за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Здійснюю облік ведення і зберігання по господарських книг, видаю довідки у межах наданих повноважень.

 Здійснюю облік і передаю до виконавчого комітету  сільської  ради даних показників електролічильників та лічильників газу.

Не допускаю на території  села  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави.

Дотримуюся правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами  сільської  ради.

Виконую доручення сільської  ради та її виконавчого комітету , сільського  голови,  звітую про їх виконання.

 

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

 

Рішення

 

від  30  листопада     2018 року                                                                   № 89

                                                   

 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом   сільської  ради, Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносин з  Колиндянською   об’єднаною громадою  звітую про свою проведену роботу, як  в.о старости села   Великі Чорнокінці.

Виконавчий  комітет  сільської ради

ВИРІШИВ:

 1.  Роботу  в.о старости Фрайнд  Михайла Ярославовича, що здійснює свої повноваження на території  села  Великі    Чорнокінці  вважати задовільною.

2. Активізувати свою діяльність щодо представництва інтересів жителів села, на території якого здійснює свої повноваження .

3. Брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою  села та інформувати  КП «Райгород»  та  виконавчий комітет  сільської  ради про його результати.

4. Сприяти  жителям сіл у підготовці  документів, що подаються до Колиндянської сільської  ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  сільського голову  Клапків Р.П.

 

 

 Сільський   голова                                                                         Р.П.Клапків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про роботу   в.о. старости села   Великі  Чорнокінці

                                                         Фрайнд   Михайла Ярославовича

У відповідності до Конституцієї та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне обєднання територіальних громад, керуючись  актами Кабінету Міністрів України,законодавства України, Положенням про старосту села  Колиндянської  територіальної громади та іншими нормативно-правовими актами, що визначають його статус, порядок діяльності, взаємовідносини, повноваження та відповідальність, звітую про роботу   в.о старости села   Великі  Чорнокінці  за   2018 року

 В селі    Великі   Чорнокінці налічується 422  житлових  дворів  в яких проживають  834  особи. Від початку року  народилось  6 дітей,померло 20 жителів села.

 1. Приймаю та приймаю  участь в роботі засідань виконавчого комітету  сільської ради, представляю інтереси жителів с.  Великі Чорнокінці, вношу пропозиції, що стосуються планування та виконання завдань виконавчого комітету з питань діяльності підприємств, установ на території села та їх посадових осіб.
 2.  Забезпечую виконання рішень виконавчого комітету  сільської  ради, виконую доручення виконавчого комітету сільської ради, сільського  голови,співпрацюю з керівниками структурних підрозділів  сільської  ради та  інформую їх про виконання доручень та поставлених завдань.
 3. Беру участь в   обговореннї  наболілих питань громади села, вношу пропозиції у їх внутрішньому вирішені із залученням людей самого села, інформую керівників   ради про планомірність виконання робіт та здійснюю перевірку їх виконання.
 4. Здійснюю моніторинг дотримання прилеглих територій домогосподарств в належному санітарному стані.
 5. Організовував приведення в належний стан 1 стихійного  сміттєзвалища .

       6. Зроблено   капітальний ремонт  дороги: -  по  вулиці  Підліс – 550 метрів;

                                  -  по  вулиці Вигін – 900 метрів.

         7.В школі  села Великі  Чорнокінці  навчається – 128 дітей,  з  них : - 22 – дітей  доїзджають з                                          с. Малі Чорнокінці, та 10 – дітей з  с.Чорнокінецька   Воля.Навчаються:  1-4 класи – 51 дитина;

          5-9 класи - 60 дітей; 10-11 класи – 17 дітей.

          Оскільки  нашу  школу  визнали  аварійною,  кругом  неї  було  зроблено  обмостку для                                            укріплення  фундаменту. В  фізичному  кабінеті  замінили  підлогу, в  спортзалі  з  допомогою           спонсора  Данилишин С.Г. зроблено  капітальний  ремонт.

Заклад  дошкільної  освіти  відвідує  33  дітей.

Зроблено    капітальний ремонт в  ігровій  кімнаті , в  коридорі, а  також    косметичний  ремонт  всього  приміщення.   Встановлено   в дитячому садоку два   дашки, встановлено  бруківку.

Зауплено:  електроплиту, акумулятор  для опалювальної системи, телевізор  та  завезено дрова, а  також  придбано спонсором ПАП «Обрій» Данилишин С.Г. на суму 4000,00 гривень  іграшка для дітей. За  спонсорську  допомогу  Заїка Ігора Сергійовича  придбано  жалюзі  для  класу.

В  приміщенні  будинку  культури  було  замінено електропроводку,світильники.

 1.  Проводиться вивіз сміття  на території села  раз на місяць.     
 2. Сприяю виконанню на території с.  Великі Чорнокінці  програм соціально – культурного та економічного розвитку, затверджених рішенням  сільської ради.
 3. Узагальнюю пропозиції членів громади з питань соціально – економічного розвитку, соціально – побутового та транспортного обслуговування його жителів та ставлю до відома  сільського  голову і виконавчий комітет з цих питань.
 4. Здійснюю прийом громадян с.  Великі Чорнокінці  та моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів.
 5. Приймаю від жителів с.  Великі Чорнокінці  заяви, прохання, адресовані  посадовим особам   сільської ради та передаю їх за призначенням.
 6. Здійснюю облік ,ведення і зберігання погосподарських книг, видаю довідки у межах моїх повноважень, складаю  акти обстеження житлово-побутових умов.
 7. Забезпечую військовий облік військовозобов’язаних,сприяю завчасному їх повідомленню.
 8. Здійснюю облік і передаю до виконавчого комітету сільської  ради показників лічильників , встановлених в адмінприміщеннях.
 9. Співпрацюю з органами внутрішніх справ у здійсненні ними завдань та повноважень.
 10. Не допускаю на території села дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади , держави та села.
 11. Дотримуюся правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами сільської ради.

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

 

Рішення

від ­­  30   листопада  2018 року

 

                                                                                                                              № 90

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку   з господарськими будівлями та спорудами, що належить   Мединському  Михайлу Йосиповичу.

 

         Розглянувши заяву  гр.   Мединського  Михайла Йосиповича жителю села   Чорнокінецька Воля  Чортківського району Тернопільської області  керуючись ст. 30, 31  Закону України «Про місцеве самоврядування України» .

 

 В И Р І Ш И В:

   1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку   з господарськими будівлями та спорудами, що належить   Мединському  Михайлу Йосиповичу та розташований по  вулиця Церковна,12 в  селі    Чорнокінецька Воля  Чортківського району  Тернопільської  області.

  2. Доручити  сектору    державної  реєстрації   Чортківської РДА  зареєструвати житловий будинок  з господарськими будівлями та спорудами в селі  Чорнокінецька Воля  по вул. Церковна, 12 в селі  Чорнокінецька  Воля за  гр..  Мединським Михайлом Йосиповичем  з видачею свідоцтва про право власності .

 

3.  Копію  цього рішення направити в   сектор державної реєстрації Чортківської РДА  та громадянину Мединському  Михайлу Йосиповичу.

 

 

   Сільський голова                                                               Р.П.Клапків

 

 

 

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

 

Рішення

від ­­  30   листопада  2018 року

 

                                                                                                                              № 91

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку   з господарськими будівлями та спорудами, що належить   Любачевській Теклі Михайлівні.

 

         Розглянувши заяву  гр.   Любачевської Теклі Михайлівни жительки села   Чорнокінецька Воля  Чортківського району Тернопільської області,  керуючись ст. 30, 31  Закону України «Про місцеве самоврядування України» .

 

 В И Р І Ш И В:

   1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку   з господарськими будівлями та спорудами, що належить Любачевській Теклі Михайлівні та розташований по  вулиці Центральна,30 в  селі    Чорнокінецька Воля  Чортківського району  Тернопільської  області.

  2. Доручити  сектору    державної  реєстрації   Чортківської РДА  зареєструвати житловий будинок  з господарськими будівлями та спорудами в селі  Чорнокінецька Воля  по вул. Центральна, 30 в селі  Чорнокінецька  Воля за  гр..  Любачевською Теклею Михайлівною  з видачею свідоцтва про право власності .

 

3.  Копію  цього рішення направити в   сектор державної реєстрації Чортківської РДА  та громадянці   Любачевській  Теклі  Михайлівні.

 

 

   Сільський голова                                                               Р.П.Клапків

 

 

Колиндянська сільська рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

Від  ­ 30   листопада  2018 року                                                                                             № 93

 

 

Про  роботу  соціальних робітників по обслуговуванню

одиноких перестарілих громадян на території Колиндянської громади

 

     Заслухавши  інформацію  соціальних  робітників Колиндянської сільської ради П’єнтак  Ганни  Дмитрівни, Грабець Ганни Степанівни, Костюк  Ліди Петрівни, Хабенюк Ольги Романівни, Підліпської Марії Володимирівни, Дяковської Люби Миронівни, Дюрко Оксани Петрівни, Журба Оксани Григорівни,  виконавчий комітет  сільської  ради

   

В И Р І Ш И В:

    

 1. Роботу соціальних   робітників  по обслуговуванні  одиноких  перестарілих   вважати   задовільною.      

 

 1. Рекомендувати  соціальним   робітникам    більше уваги   приділяти  по   обслуговуванні   одиноких   перестарілих, відвідування  проводити  згідно  плану  своєї  роботи.

 

 1. Рекомендувати директорам  приватних  підприємств     допомогти в закупці  продуктів  харчування  для  одиноких  перестарілих.

 

 

          

     

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                          Р.П.Клапків