Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район

Протокол №4

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

48552 Тернопільська обл., Чортківський район, с. Колиндяни

вул. Грушевського 93 ,тел. 5-55-31 ,ел.адрес Kolundynu1@ukr.ne

 

Рішення

 

від ­­  25  червня    2020  року                                                                   №  18

 

                                                                                    

   Про    план роботи  виконавчого комітету  Колиндянської сільської ради  на третій  квартал 2020 рік. Для вирішення питань поточної діяльності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий  комітет  Колиндянської сільської ради

 

Виконавчий комітет  Колиндянської сільської ради 

   ВИРІШИВ :

              

 1. План  роботи виконавчого комітету  Колиндянської сільської ради на  третій квартал  2020 року затвердити (додається )

 

2. Рекомендувати постійним депутатським комісіям, депутатам сільської ради, активу громади приймати участь в підготовці та розгляді питань плану роботи виконавчого комітету.

           

3. Секретарю виконавчого комітету  Волощук О.Є. довести затверджений план роботи виконавчого комітету до керівництва організацій та установ громади.

 

                 

 Сільський   голова:                                             Роман  КЛАПКІВ

 

 

                                                                                                               ДОДАТОК №1

                                                                                             до рішення виконавчого  комітету

                                                                                                                           

 

                                                                 ПЛАН

                          роботи виконавчого комітету  Колиндянської сільської ради 

                                           на третій  квартал  2020 р

 

 

 

1. Перелік  основних питань, які рекомендуються розглянути на засіданні виконавчого комітету .

 

                                                       Липень-23

 

1.Про   виконання  сільського  бюджету  за 2 квартал  2020 року.

2. Про стан  соціального захисту населення на   території  Колиндянської  сільської ради.

3.Про  відзначення на території Колиндянської   сільської ради  29 річниці      незалежності  України та Дня Прапора України.

 

                                                  Серпень -27

1.Про підготовку навчальних закладів  відділу освіти,сім'ї,

молоді та спорту  Колиндянської сільської ради до нового навчального року .

                                           

2.Про роботу  соціальних робітників по обслуговуванні  одиноких перестарілих громадян  на території Колиндянської сільської ради.                                         

                                              Вересень  -24

 

1.Про роботу дошкільних закладів  на території Колиндянської сільської ради.

2. Про організацію харчування   учнів шкіл  відділу освіти, молоді та спорту.

 

4. Про підготовку комунального господарства «Райгород»  в осінньо - зимовий період

2020 -2021 роки.                                               

                                                  

 5.Про план роботи  виконавчого комітету  на 4 квартал 2020 року.                               

 

 

 

            Секретар виконавчого комітету                                                 Оксана ВОЛОЩУК

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­  25  червня    2020 року                                                                   № 19

Про  здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів  до місцевого бюджету  підприємствами,  які знаходяться на території   Колиндянської  сільської ради.

     

 Заслухавши   інформацію  начальника   фінансово- економічного  відділу   Чайківську  Ганну Володимирівну  про здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів  до місцевого бюджету. Виконком відмічає, що на території  Колиндянської  сільської ради проводиться робота з керівниками установ та підприємств  незалежно від форм власності  по виконанню зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету.  Питання   виконання показників  бюджету  знаходяться  постійно на контролі. Ведеться відповідна робота по своєчасній сплаті до місцевого  бюджету податків і зборів.  

 Керуючись  підпунктом 1 пункту 6 ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,

виконавчий комітет  Колиндянської   сільської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника   фінансово- економічного  відділу   Чайківської   Ганни Володимирівни    про   здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів  до місцевого бюджету підприємствами, установами, які  знаходяться на території   Колиндянської  сільської ради взяти до відома.

2. Зобов'язати    спеціаліста   з кадастру   охорони  навколишнього  середовища та будівництва    Ткач  Ігоря  Степановича  проводити аналіз податкових надходжень  щодо сплати   за землю установами, підприємствами  та орендарями.

3. Рекомендувати фізичним  особам підприємцям,керівникам підприємств,установам різних форм власності своєчасно проводити відповідні  податкові  платежі до сільського бюджету.

4. Сприяти  розвитку  малого і середнього бізнесу громаді для поповнення сільського бюджету.

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на начальника   фінансово- економічного  відділу   Чайківську  Ганну Володимирівну.

 

           Сільський  голова:                                          Роман  КЛАПКІВ

 

 

                                                                     Додаток № 1

                                                                                 до рішення № 19  від 25.06.2020 р

 

Про дотримання зобов’язань платниками щодо платежів до місцевого бюджету

                           сільської ради за 5 місяців 2020 року

 

                   

 Заслухавши  та  обговоривши інформацію начальника фінансово – економічного відділу Чайківської Г . В . « Про дотримання зобов’язань платниками щодо платежів до місцевого бюджету сільської ради за 5 місяців 2020 року » та відповідно пункту п. п. 1 п «б» ст.. 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради відмічає , що по даному питанню постійно проводиться відповідна робота . Питання виконання показників бюджету знаходиться постійно на контролі . Виконком сільської ради , керівники установ та організацій постійно працюють над виконанням дохідної і видаткової частини бюджету сільської ради здійснюється контроль за цільовим і економним витрачанням бюджетних коштів . Ведеться відповідна робота по своєчасній сплаті до місцевого бюджету податків і зборів. Доходи сільського бюджету Колиндянської ОТГ на 2020 рік по загальному фонду заплановано в сумі 22 847 900 грн ., з них податкові та власні доходи в сумі 6 050 000 грн . і 16 797 900 грн., офіційні трансферти .

 

За 5 місяців 2020 року власні доходи виконано на 109,00%. При плані 8 763 500грн., виконано  9 552505 грн.

Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами , із доходів платниками податку у вигляді заробітної плати при плані 835000 грн., виконано 987 507грн  ,що становить  118,3 %.(11010100)

  Податок  на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами , із доходів платниками податку інших ніж заробітна плата при плані  900грн , виконано  113 247 грн.(11010400)

 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані  31 000 грн. ,виконано 45 398грн., що становить 146,4%.(11010500).

Рентна плата за спеціальне використання   лісових  ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини , заготовленої в порядку рубок головного користування )   при плані 3000грн виконано 78561грн.

 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при плані 43 000грн., виконано 45 532грн. , що становить 105,89% .   (14040000)

Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , сплачений юридичними особами , які є власниками об’єктів житлової нерухомості при плані 800грн.,виконано 6 770грн . , що становить 846,25% . (18010100)

Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , сплачений фізичними  особами  , які є власниками об’єктів житлової нерухомості при плані 1 000грн., виконано 7107грн . , що становить 710,70% .(18010200)

Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , сплачений юридичними особами , які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості при плані 26 000 грн., виконано 26 182грн.,  що становить 100,70%.(18010400)

Земельний подок з юридичних осіб при плані 30 000грн.,виконано 39 345грн. , що становить 131,15 % .(18010500)

Орендна плата з юридичних осіб при плані 48 000грн., що становить 65 291грн. , що становить 136,02%.

Земельний податок з фізичних осіб при плані 4 000грн. ,  виконано 35 558грн., що становить 888,95% .(18010700)

Орендна плата з фізичних осіб при плані 7 800грн.,  виконано  10 987грн. , що становить 140,86 % . (18010900)

 Єдиний податок з фізичних осіб при плані 192 000грн., виконано 142 109 грн. , що становить 74,02% .(18050400)

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при плані 215 000грн.,  виконано 361 598грн.,що становить 168,19% . (18050500)

Адміністративні штрафи та інші санкції при плані 0,00 грн виконано 102 грн , що становить 0,00%.

 Плата за надання інших адміністративних послуг при плані 3 400грн. , виконано 1570 грн , що становить 46,18%.

 Державне мито , що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів , у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  при плані 2 300грн., виконано 1 222грн. , що становить 53,13%.

Базова дотація при плані 2 385500грн., виконано 2 385500 грн., що становить 100%. 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 3 701 400грн., виконано 3 970 100  грн., що становить 107,26%.

                                Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 806 600грн., виконано 806 600 грн., що становить 100,00%.

                                Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету при плані 382 300грн., виконано 382300грн., що становить 100,00%.

                                Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані  44 500грн., виконано 42 300грн., що становить 95,05%.

                               

 

 Секретар  виконавчого  комітету                                                  Оксана  ВОЛОЩУК

 

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­  25  червня    2020 року                                                                                       № 20

Про  дотримання

законності та правопорядку 

на території    Колиндянської  сільської ради                                                                             

      Заслухавши та обговоривши інформацію    старшого дільничого  офіцера  Чортківського відділу поліції Головного управління Тернопільської області   Міц Всеволода  Ігоровича     про  дотримання законності та правопорядку  виконком сільської ради відмічає, що  роз’яснювальна робота  по профілактиці правопорушень носить систематичний характер.

                Виходячи з необхідності посилення боротьби зі злочинністю, захисту Конституційних прав і свобод, життя, здоров'я та майнових  інтересів громадян, радикального зміцнення  правопорядку та враховуючи вищевикладене  та керуючись статтею 38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком сільської ради:   

 ВИРІШИВ:

1. Інформацію   старшого дільничого  офіцера  Чортківського відділу поліції Головного управління Тернопільської області   Міц Всеволода  Ігоровича   про  дотримання законності та правопорядку  на території громади   прийняти до відома.

2.Керівникам установ, незалежно від форм власності, вживати заходів по профілактиці  правопорушень.

3.Виконавчому комітету сільської  ради,дільничим  офіцерам  поліцейської  станції,адміністративній комісії активізувати роботу  з охорони громадського порядку в  старостиньських  округах громади.

3.1.Постійно вживати заходів щодо забезпечення громадського порядку в громаді:

   -проводити аналіз стану правопорядку на підлеглій території, здійснити додаткові заходи щодо зміцнення законності, посилення профілактики правопорушень, виховної роботи серед населення;

- проводити рейди з перевірки закладів торгівлі, особливо тих, які розташовані поблизу навчальних закладів, з метою недопущення продажу дітям пива, слабоалкогольних спиртних напоїв та тютюнових виробів, порушення умов  карантину;

- посилити виховну роботу серед неповнолітніх та молоді щодо запобігання вживанню наркотичних засобів, в тому числі медпрепаратів або інших аналогів наркотичної дії.

 - проводити аналіз стану справ охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю; --вивчати думку громадян про роботу  поліції щодо забезпечення безпеки та захисту населення від злочинних посягань;

- здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні, психічно хворі та інші, які потребують опіки, з метою запобігання фактам знущання над ними, незаконного відчуження їх житла;

- зосередити зусилля на посилені персональної відповідальності керівників усіх рівнів за подолання корумпованості та тонізації економічних процесів; особливо увагу приділяти питанню збереження колективного та комунального майна, запобіганню зловживань з боку посадових осіб.

4.Попередити власників торговельних та розважальних закладів дотримуватись затвердженого режиму роботи закладів, не допускати порушень Закону України “Про тишу”.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського  голову  Романа  Клапків.

 

 

 

 Сільський   голова                                 Роман  КЛАПКІВ