Колиндянська громада
Тернопільська область, Чортківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Протокол № 1

                                                                        

 

 

Україна  

Колиндянська сільська рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

Від  22 січня 2019 року                                                                                                                                    № 1

 

    Про підсумки виконання сільського 

бюджету за 2018 рік

            Заслухавши та обговоривши питання про підсумки виконання сільського  бюджету Колиндянської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік виконавчий комітет Колиндянської сільської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік.

 За  2018 рік до сільського бюджету надійшло 24 543131,23 грн.

До загального фонду бюджету поступило 24383235,59 грн.,що становить 100,43 % до плану на вказаний період,  з них  5 121 416,49 грн. без урахування трансфертів, що становить 97,61% до затвердженого річного плану на 2018 рік, та 159 895,64 грн. спеціального, що становить 175,71 % до затвердженого річного плану власних надходжень.     

Видатки на утримання установ місцевого значення, проведення заходів використані у сумі 26 751 110,49 грн., в тому числі :

23 177  896,05 грн. -  по загальному фонду;

3 573 214,44 грн. -  по спеціальному  фонду.

За рахунок загального фонду бюджету перераховано іншу субвенції в сумі 676 284 грн. районному бюджету на фінансування:

Тер центр (1513104) – 443 800 грн.

Пільги (1513190) – 14 587грн.

Соц.послуги (1513181) – 23 669 грн.

Відшкодування «Укртелеком» - 13 528 грн.

Методичний кабінет – 60 000 грн.

ДОСШ – 75 700 грн.

Відшкодування інсуліну – 40 000 грн.

Рятування на воді (обласний бюджет) – 5 000 грн.

  1. Виконавчому комітету сільської ради:
    1. Забезпечити виконання вимог бюджетного кодексу України,  інших нормативних документів щодо посилення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
    2. Забезпечити неухильне виконання дохідної частини бюджету.
  2. Дане рішення виконавчого комітету сільської ради затвердити на черговій сесії сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Роман  Клапків

 

 Колиндянська   сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­ 23   січня    2019 року                                                                   № 2

                 

Про виконання розпорядження голови ОДА № 940  -од від 18.12 .2018 р.

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та

раціонального використання бюджетних коштів дотримання суворої

бюджетної дисципліни, упорядкування мереж бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2019 році.»   

            

    Про виконання розпорядження голови ОДА № 940 -од від 18.12 .2018 р.

«Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та

раціонального використання бюджетних коштів дотримання суворої

бюджетної дисципліни, упорядкування мереж бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2019 році.»  виконавчий  комітет Колиндянської сільської ради  :

 

 

         

ВИРІШИВ:

 

  1.  Про  виконання заходів  виконавчого комітету Колиндянської сільської ради  по виконанню розпорядження голови ОДА № 940 -од  від 18.12.2018  «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мереж бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2019 році.»   (додаток 1)

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Роман  Клапків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток №1

                                                                                        до рішення виконавчого комітету 

                                                                                        Колиндянської  сільської ради

                                                                                        №2 від 23 .01 .2019 року.

 

 

ЗАХОДИ 

 щодо наповнення місцевого бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни,

упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються

за рахунок коштів місцевого бюджету у 2019 році.

 

п/п

Зміст заходу

Виконавці

Строк виконання

1

2

3

4

1

Підвищити ефективність роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, повної легалізації зайнятості і детинізації виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів

 

 Фінансово – економічний відділ

протягом року

2

 

Провести заходи з протидії тіньовому

виробництву та обігу підакцизних товарів з

метою вивільнення ринку для надходження

легальної підакцизної продукції, що виготов

лена та реалізована зі сплатою акцизного

податку.

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

3

 

Забезпечити при прийнятті місцевих бюджетів затвердження реального плану доходів на 2019 рік із врахуванням показників соціально-економіч-

ного розвитку та наявної бази оподаткування і

 виконання затверджених обсягів надходжень

 протягом року

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

4

 

Забезпечити ефективний та обґрунтований

підхід до розподілу вільних залишків коштів

та коштів

 

одержаних від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, з урахуванням забезпеченості

 ресурсами захищених видатків відповідних

бюджетів. Не допускати спрямування додатко-

вого ресурсу на фінансування не першочерго

вих видатків при наявній незабезпеченості

коштами видатків з оплати праці та розрахун-

ків за комунальні послуги та енергоносії

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

5

 

Здійснити з урахуванням ресурсної забезпече

ності місцевих бюджетів та жорсткої економії

бюджетних коштів перегляд затверджених

переліків інвестиційних проектів на предмет:

- посилення контролю щодо розподілу коштів

 бюджету розвитку місцевих бюджетів відповід

но до вимог статті 71 Бюджетного кодексу

України;

- забезпечення співфінансування об’єктів, реа-

лізація яких пропонується за рахунок коштів

державного бюджету, в обсязі, визначеному

відповідними нормативними актами;

- першочергового спрямування коштів на пога-

шення кредиторської заборгованості, яка вини

кла на початок бюджетного року, завершення

розпочатих об’єктів та об’єктів з високою буді

вельною готовністю;

- концентрації наявного фінансового ресурсу

 на реалізацію пріоритетних та соціально значи

мих

проектів

Фінансово – економічний відділ

протягом року

6

 

Вжити вичерпних заходів з оптимізації мережі, штатів та контингентів закладів бюджетної сфери

 

Фінансово – економічний відділ

протягом року

7

 

Забезпечити дотримання фінансово

  • бюджетної та виконавської дисципліни.

Фінансово – економічний відділ

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  виконавчого комітету                                                      Оксана Волощук

 

 

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­  23   січня      2019 року                                                                   № 3

 

 

Про присвоєння  поштової   адреси на житловий будинок  з господарськими будівлями та спорудами, який належить гр.. Бойчук Вікторії  Миколаївні по вулиці  Першотравнева,57 А в селі  Давидківці.

         Розглянувши заяву  гр.    Бойчук Вікторії Миколаївни  жительки села  Давидківці, керуючись ст. 30, 31  Закону України «Про місцеве самоврядування України».

 В И Р І Ш И В:

1.Присвоїти поштову адресу  на житловий  будинок, з господарськими будівлями та спорудами, який належить гр..  Бойчук Вікторії  Миколаївні, по вулиці  Першотравнева,57 А в селі   Давидківці.

 2. Доручити  сектору    державної  реєстрації   Чортківської РДА  зареєструвати житловий будинок  з господарськими будівлями та спорудами в селі  Давидківці  за

 Бойчук Вікторією Миколаївною по вул. Першотравнева,57 А    з видачею свідоцтва про право власності.

 

3.  Копію  цього рішення направити в   сектор державної реєстрації Чортківської РДА  та громадянці    Бойчук  Вікторії Миколаївні.     

 

 

 

   Сільський голова                                                               Роман Клапків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

від ­­  23   січня      2019 року                                                                   № 4

 

 

Про присвоєння  поштової   адреси на житловий будинок  з господарськими будівлями та спорудами, який належить гр..  Герчак Володимиру Петровичу по вулиці  Нова,11 в селі  Колиндяни.

         Розглянувши заяву  гр.    Герчак Володимира  Петровича,  жителя села  Колиндяни, керуючись ст. 30, 31  Закону України «Про місцеве самоврядування України».

 В И Р І Ш И В:

1.Присвоїти поштову адресу  на житловий  будинок, з господарськими будівлями та спорудами, який належить гр..  Герчак Володимиру Петровичу, по вулиці Нова,11  в селі Колиндяни.

 2. Доручити  сектору    державної  реєстрації   Чортківської РДА  зареєструвати житловий будинок  з господарськими будівлями та спорудами в селі  Колиндяни  за

 Герчак Володимиром Петровичем по вул. Нова,11  з видачею свідоцтва про право власності.

 

3.  Копію  цього рішення направити в   сектор державної реєстрації  Чортківської РДА  та громадянці    Герчак  Володимиру  Петровичу.    

 

 

 

   Сільський голова                                                               Роман  Клапків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь