Колиндянська громада
Чортківський район, Тернопільська область

Рішення про затвердження Положення

 

УКРАЇНА

Колиндянська сільська рада

Чортківський район Тернопільська  область

 Сьоме скликання

Двадцять третя сесія

 

                                                                                             РІШЕННЯ

 

17    жовтня    2018 року                                                                   № 607

 

 Про затвердження Положення

про громадський бюджет (бюджет

участі)   Колиндянської  сільської  ради

 

З метою удосконалення процедури та процесу громадського бюджету (бюджету участі) Колиндянської сільської  ради, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та підприємництва , керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі)

Колиндянської  сільської  ради (далі – Положення), що додається.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської  ради з питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку та підприємництва  (  Хаба  М.І.) і на  координаційну  раду при Колиндянській сільській раді по впровадженні та функціонуванні бюджету участі у громаді. ( Клапків Р.П.).

 

 

 

 Сільський  голова                         Р.П.Клапків

 

 

 

Додаток 1 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) в ___________ об’єднаній територіальній громаді затверджено рішенням ______ року Аплікаційна форма подання проекту для реалізації у _____році Заповнюється посадовою особою Дата надходження Номер у реєстрі проектів ПІП та підпис особи,що реєструє • Всі пункти є обов’язковими для заповнення! 1. Назва проекту ( не більше 10 слів): 2. Категорія проекту Безпека та громадський порядок Енергозбереження Навколишне середовище Спорт та туризм Культура та освіта Комунальне господарство 3. Локація проекту ( село) 4. 4. Адреса, назва установи/ закладу, будинку 5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів): 6. 6. Проблема ( передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту): 7. Мета проекту: 8. Пропоноване рішення розв’язання проблеми і його обґрунтування: 9. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання): 10. Орієнтовна загальна вартість проекту: 11. Очікуваний термін реалізації проекту: 12. Співфінансування (співучасть). Якщодо реалізації проекту залучено партнерів, вкажіть їх назви (імена), форми (грошова чи негрошова) та обсяг підтримки. 13. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ № п/п Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість, од. Ціна за одиницю, грн. Вартість, грн. Кошти громадського бюджету ОТГ Всього за рахунок коштів громадського бюджету: Співфінансування Всього за рахунок співфінансування ВСЬОГО 14. Інформація про автора проекту (всі пункти є обов’язковими для заповнення) Прізвище Ім’я По батькові Дата народження (ДД/ММ/РРРР) Серія і номер паспорту Телефон +380 Адреса реєстрації Адреса проживання Електронна пошта (якщо ви бажаєте мати електронні повідомлення) Вік 16-18 19-30 31-40 41-50 51- 60 60+ Рід занять Школяр Студент Працюю Безробітний Пенсіонер Підприємець Інше Як ви дізналися про Бюджет участі (громадський бюджет)? Телебачення та радіо Друковані засоби масової інформації Сайт Любешівської об’єднаної територіальної громади Зовнішня реклама Соціальні мережі Друзі, знайомі Депутати сільської ради Навчальні заклади 15. Додатки до заявки: Бланк підтримки проекту з підписами людей,що його підтримали Бюджет проекту Фото, схеми, креслення, малюнки, що демонструють очікуваний результат ( за бажанням) Гарантійні листи від партнерів (за бажанням) Згода на обробку персональних даних: Я,___________________________________________________________________народився (лася) «___»________________ року, паспорт ___________, виданий ____________________________________________________________________ зареєстрований за адресою: ____________________________________________ ____________________________________________________________________ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ, шляхом підписання цього тексту, даю згоду на обробку моїх персональних виключно для реалізації Програми «Бюджет участі (громадський бюджет) Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади». Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. «_____» _________року. ________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Я погоджуюся з тим, що: • заповнений бланк ( за виключенням п.14* та додатку) буде опубліковано на офіційному сайті Любешівської територіальної громади в рубриці «Бюджет участі»; • на можливість модифікації, об’єднання проекту з іншими завданнями, а також його реалізації в поточному режимі; • можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума в ____році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію. З Положенням про бюджет участі Любешівської об’єднаної територіальної громади ознайомлений і приймаю умови. «_____» _________року. ________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Зауваження автора (примітки) : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ ПРОЕКТ* Я підтримую громадський проект для реалізації у ______році Назва проекту: Автор проекту: № п/п ПІП Серія і номер паспорту Телефон Адреса проживання Підпис • Кількість підписів не може бути меншою 20. Додаток 2 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) в _____________ об’єднаній територіальній громаді затверджено рішенням _______ Бланк аналізу проекту _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (назва проекту) Заповнюється посадовою особою Дата надходження Номер у реєстрі проектів ПІП та підпис осіб,що перевіряють Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює відповідальна особа Координаційної ради) 1.Форма проекту містить всю інформацію необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості /неможливості його реалізації. так ні (зазначити чіткі причини)_____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Запропонований проект належить до повноважень органів місцевого самоврядування. так ні (зазначити чіткі причини)_____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, нормативно-правовим актам та Положенню про бюджет участі. так ні (зазначити чіткі причини)_____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат: так ні (зазначити чіткі причини)_____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації: приймається без додаткових зауважень. із зауваженнями ( необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою). Складові проекту Витрати за кошторисом Запропоновані автором Зміни, внесені при перевірці 1. 2. 3. 4. 5. 6. Загальна сума проекту, запропонована автором, складає____________гривень. Загальна сума проекту, відкоригована після перевірки, складає________гривень. (Заповнюється за потреби) Обгрунтування внесених змін:___________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів бюджету _________ ради так ні. 7. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: позитивний негативний (зазначити чіткі причини)____________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. Проект має завершений характер (виконання заходів в майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з місцевого бюджету в т.ч. на утримання та обслуговування): так ні (зазначити додаткове фінансування чи залучення коштів)__________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Висновки і погодження /узгодження з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету ______ ради, до компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, щодо можливості реалізації проекту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією ( наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій планується реалізувати проект, отримання додаткових погоджень, дозволів в інших інстанціях, ОДА, тощо), ситуацій і умов, в яких реалізація проекту може суперечити /перешкоджати реалізації інших завдань або місцевих проектів, які стосуються даної земельної ділянки, території або об’єкту. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Обгрунтування/зауваження:_________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ВИСНОВОК –в рамках реалізації бюджету участі Іванівської сільської ради проект до голосування: рекомендувати не рекомендувати Дата_____________ Голова Координаційної ради _______________(_______________) Члени ради _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Додаток 3 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) в _________об’єднаній територіальній громаді затверджено рішенням _______ року ЖУРНАЛ реєстрації проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок коштів бюджету участі ___________ОТГ (відповідний звітний період) № п/п Реєстраційний номер Назва проекту Автор Локалізація Вартість Наявність підписів підтримки Підпис відповідального за прийняття проекту Примітка Додаток 4 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) в _________ об’єднаній територіальній громаді затверджено рішенням ____________ року Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів бюджету участі __________ сільської ради (відповідний звітний період) № п/п Реєстраційний номер Назва проекту, місце розташування Автор Етап реалізації, заходи з виконання Обсяг фінансування грн. Виконані роботи Отриманий результат Примітка План Факт Залишок станом на початок звітного періоду Найменування робіт Вартість, грн.. План Факт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сільський голова _______________________________________________