Колиндянська громада
Чортківський район, Тернопільська область

Розпорядження про оголошення Конкурсу на кращу символіку громади

 

           

Колиндянська  сільська  рада

Чортківського району Тернопільської області

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ   СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

48552 Тернопільська обл., Чортківський район, с. Колиндяни

вул. Грушевського 93 ,тел. 5-55-31 ,ел.адрес Kolundynu1@ukr.net

 

 

від ­­    26  квітня     2017 року                                                                      № 51/од

 

                                                                           

      Про оголошення конкурсу на створення

  офіційної символіки  Колиндянської   сільської ради                                              

 

З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл  Колиндяни,Давидківці,Тарнавка, Чорнокінецька Воля,Великі  Чорокінці,Малі Чорнокінці,Чорнокінецька Воля утвердження звичаїв і традицій  народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Колиндянської  сільської ради з 26 квітня 2017 року по 26  травня 2017 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Колиндянської  сільської ради.( додаток № 1) 

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Колиндянської  сільської ради .

4.Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Колиндянської  сільської ради (додаток 2).

5. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

  Сільський голова                                                              Р.П.Клапків

 

 

                                                                                                                        Додаток  № 1
                                                                          до розпорядження сільського  голови


                                                                           від   26  квітня  2017 року  № 51/од

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ
                       про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
                                        Колиндянської   сільської ради

 І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Колиндянської сільської  ради  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Колиндянської  сільської ради, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет   Колиндянської   сільської ради   Чортківського   району    Тернопільської  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 26.04.2017р.по 10.05.2017р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 11.05.2017 по 15.05.2017 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 16.05.2017 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 17.05.2017;

5 етап – затвердження   рішенням  сесії Колиндянської  сільської  ради  офіційної символіки   – 26.05.2017 р.

1.4.    Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Колиндянського  сільського  голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Колиндянської  сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Колиндянської  сільської ради, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  сільської ради;

-створенння ескізу логотипа сільської ради ;

-  написання  тексту  та музики гімну  сільської ради.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Колиндянської сільської ради;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, гімну ,логотипа ).

 

 ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):
– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора,логотипу та написання гімну.

Герб  сільської ради

4.1.1. Ескіз герба Колиндянської сільської ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населенних  пунктів  громади , містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Прапор  сільської ради

4.1.3. Ескіз прапора Колиндянської сільської ради повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 Логотип  сільської ради

 4.1.5.  Ескіз  логотипа  Колиндянської сільської ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населенних  пунктів  громади , містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.7 Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8.. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD‑R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади,прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді )

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді;)

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD‑R диску )

6. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Колиндянської  сільської ради .

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку Kolundynu1@ukr.net  з поміткою у назві теми листа «Герб , прапор, логотип, гімн територіальної громади»

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Д о д а т о к   №2

                                                                                до розпорядження  сільського голови

                                                                                № 51/од  від  26  квітня  2017 року

 

                                               С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку  Колиндянської сільської ради

 

 1. Довгань  Антоніна  Людвигівна- директор     Колиндянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів .

2.    Дячок  Світлана Олександрівна – заступник  директора Колиндянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

3. Воробець     Надія  Володимирівна – завклубом  с. Тарнавка

4. Вишнівський  Михайло Іванович – вчитель історії   ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 5  м. Чортків житель с. Тарнавка

 5. Козловський Михайло Степанович – директор  Чорнокінецьковолянської  І-ІІІ ступенів

6. Огоренко  Василь Вікторович – вчитель  Чорнокінецьковолянської  ЗОШ І-ІІ ступенів 

7.  Кінасевич    Галина Євгенівна – вчитель  Давидківської  ЗОШ І-ІІ ступенів

8.   Скриник  Марія Іванівна  -  педагог-організатор Давидківської  ЗОШ І-ІІ ступенів

9. Віват Іван Осипович –заступник  голови Чортківської РДА,  житель с. М.Чорнокінці

10.  Чорній Галина Семенівна  -приватний  підприємець М.Чорнокінці

11. Клапків Ганна Іванівна – директор  Великочорнокінецької школи  І-ІІІ ступенів.

12. Сторожук  Марія    Григорівна – пенсіонерка с.  Великі Чорнокінці .

 

 

                                                                                          ПРОТОКОЛ

Засідання комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку  Колиндянської сільської ради.

 

 1. червня 2017 року.

Присутні члени  комісії ;

Довгань  Антоніна  Людвигівна- директор     Колиндянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів .

Дячок  Світлана Олександрівна – заступник  директора   з виховної роботи  Колиндянської  ЗОШ  І-ІІІ ступенів.

 Воробець     Надія  Володимирівна – завклубом  с. Тарнавка.

  Козловський Михайло Степанович – директор  Чорнокінецьковолянської  І-ІІІ ступенів.

 Огоренко  Василь Вікторович – вчитель  Чорнокінецьковолянської  ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Скриник  Марія Іванівна  -  педагог-організатор Давидківської  ЗОШ І-ІІ ступенів.

Чорній Галина Семенівна  -приватний  підприємець М.Чорнокінці.

 Клапків Ганна Іванівна – директор  Великочорнокінецької школи  І-ІІІ ступенів.

 Сторожук  Марія    Григорівна – пенсіонерка с.  Великі Чорнокінці .

  та   секретар  виконавчого комітету  Волощук  Оксана Євгенівна

в.о начальника відділу культури , туризму  та релігій  Савків Світлана Степанівна.

                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 1.Обрання  голови  та секретаря  комісії .

2 . Визначення переможця  виготовлення  ескізу герба  сільської ради.

3.Визначення переможця  виготовлення  ескізу  прапора  сільської ради.

4. Визначення переможця  виготовлення  ескізу  логотипа сільської ради .

5. Визначення переможця   написання  тексту  та музики гімну  сільської ради.

 СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря  виконавчого комітету Волощук О.Є. яка запропонувала  обрати   голову та секретаря комісії таких осіб: голова комісії – Клапків Ганна Іванівна, секретар комісії – Скриник Марія Іванівна.

ВИРІШИЛИ: пропозицію Волощук О. Є. підтримати одноголосно.

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря  виконавчого комітету Волощук О.Є.,яка ознайомила присутніх з розпорядженням сільського голови № 51- од від 26 квітня 2017 року про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Колиндянської сільської ради. Запропонувала для розгляду комісії  такі конкурсні  роботи ескізу герба  сільської ради: Гордій Олеся учениця 10 – го класу Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІ ст.., Огоренко Ольга учениця 9 – го класу Чорнокінецько-Волянської ЗОШ І – ІІ ст.., Бардецька Олеся учениця 11 – го класу Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст.

ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії Клапків Ганна Іванівна, яка висунула пропозицію проголосувати за кожну роботу окремо.

Проголосували:                    ЗА                   ПРОТИ                       УТРИМАЛИСЬ

Ескіз герба Огоренко Ольги                   6                          0                           3

Ескіз герба Гордій Олесі                        1                         6                             2

Ескіз герба Бардецької Олесі                 1                         7                            1

ВИРІШИЛИ:

Переможцем обрати конкурсну роботу Огоренко Ольги (ескіз додається)

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря  виконавчого комітету Волощук О.Є. ,яка запропонувала для розгляду комісії  такі конкурсні  роботи ескізу прапора  сільської ради: Гордій Олеся учениця 10 – го класу Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІ ст., Огоренко Ольга учениця 9 – го класу Чорнокінецько-Волянської ЗОШ І – ІІ ст., ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії Клапків Ганна Іванівна, яка висунула пропозицію проголосувати за кожну роботу окремо.

Проголосували:                    ЗА                   ПРОТИ                       УТРИМАЛИСЬ

Ескіз прапора Огоренко Ольги             6                     0                                         3

Ескіз прапора Гордій Олесі                  1                     6                                         2

ВИРІШИЛИ:

Переможцем обрати конкурсну роботу Огоренко Ольги (ескіз додається)

 

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря  виконавчого комітету Волощук О.Є. ,яка запропонувала для розгляду комісії  такі конкурсні  роботи ескізу логотипу  сільської ради: Савків Світлана Степанівна Було подано 6 ескізів логотипу.

ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії Клапків Ганна Іванівна, яка висунула пропозицію проголосувати за кращий ескіз.

Проголосували:                    ЗА                   ПРОТИ                       УТРИМАЛИСЬ

Ескіз №2                                     9                      0                                       0

 

ВИРІШИЛИ:

Переможцем обрати конкурсну роботу Савків Світлани  (ескіз № 2додається)

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря  виконавчого комітету Волощук О.Є. ,яка запропонувала для розгляду комісії  такі конкурсні  роботи написання гімну та музики  сільської ради: Гордій Олеся учениця 10 – го класу Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІ ст.., Огоренко Ольга учениця 9 – го класу Чорнокінецько-Волянської ЗОШ І – ІІ ст.., Кричковська Оксана Іванівна – жителька с. Давидківці.

ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії Клапків Ганна Іванівна, яка висунула пропозицію проголосувати за кожну роботу окремо.

Проголосували:                    ЗА                   ПРОТИ                       УТРИМАЛИСЬ

Текст і музика Огоренко Ольги             0                         9                                     0

Текст і музика  Гордій Олесі                 0                         9                                     0

Текст і музика  Кричковської Оксани    7                          1                                    1

ВИРІШИЛИ:

Переможцем обрати конкурсну роботу Кричковської Оксани (текст додається)

         Гімн    Колиндянської    громади

 

 1. Нас ,українців,у ріднім краї

           В одну громаду усіх єднає

           Палке стремління – це жити краще,

           Адже в усіх  нас одне життя.

 

 •  

        На рідні села вранці ясне сонце гляне

        І  добрі справи нас покличуть в Колиндяни.

              Нехай навіки буде чистим небо синє,

              Хай колоситься щедро нива золота.

 

              Усі  бажаєм тобі ми радо-

 Живи    щасливо ,моя громадо,

В любові правда,в єднанні сила

Хай Бог дарує многі літа.

 

 1.  Для свого краю хочемо миру,

           Разом складаємо молитву щиру

           І за героїв ,що у могилах,

           І за щасливеє  майбуття.

                          Приспів

 1. Держава й віра у нас єдина,

       Яка ж ти гарна наша родина

      Тримаймось міцно,моя громадо,

        Усіх єднає одна мета.

                        Приспів

Голова комісії:                                        Клапків Г. І                                                                                                                         Секретар комісії:                                Скриник М. І.